Sign In

Добре дошли в CERT Bulgaria!


CERT Bulgaria е Националният екип за реагиране при инциденти с компютърната сигурност. Мисията на CERT Bulgaria е да подпомага ползвателите на услугите му в извършването на проактивни дейности за намаляване рисковете от инциденти в информационната сигурност и да асистира при разрешаването на такива инциденти в случай, че вече са възникнали.

CERT Bulgaria предоставя централизирана база данни с информация, свързана с осигуряване на сигурна и защитена информационна среда.